Pirkėjas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas atsisakydamas sutarties turi Pardavėjui pateikti Pardarvėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą.


Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę Pardavėjui.


Pirkėjo grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės turi būti:

  • originalioje pakuotėje;
  • nesugadintos;
  • nepraradusios prekinės išvaizdos (išskyrus pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
  • tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos (būtina pateikti įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei toks buvo išduotas), naudojimo instrukcijas ar kitus prekės priklausinius);
  • nenaudotos.

Jeigu prekės yra grąžinamos ne originalioje pakuotėje, sugadintos, praradusios prekinę išvaizdą, nėra pilnai sukomplektuotos ar buvo naudotos, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių, jų nekeisti ir negrąžinti už prekes Pirkėjo sumokėtų pinigų.


Pirkėjas negali atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties bei grąžinti prekių, kai sutartis yra sudaryta dėl atvejų, kurie yra nurodyti Civiliniame kodekse, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.


Prekių siuntimo bei pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti apmoka Pirkėjas.


Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.


Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo grąžintų prekių gavimo dienos Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.


Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.

Vartotojų ginčų (EGS) platforma: http://ec.europa.eu/odr